Nemokamas pristatymas į paštomatus visoje Lietuvoje nuo 30€

Nemokamas pristatymas į paštomatus visoje Lietuvoje nuo 30€

Paslaugų teikimo sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklės reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teisinius santykius interneto parduotuvėje www.holydragonfly.com(toliau – El. Parduotuvė): pirkimo-pardavimo sutarties dėl El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau –Sutartis) sudarymo procedūrą; El. Parduotuvėje parduodamų prekių (toliau –Prekės) apmokėjimo, pristatymo tvarką; Prekių gražinimo, keitimo tvarką ir jų garantines sąlygas; asmens duomenų tvarkymo principus (taisykles); kitas šalių teises ir pareigas (toliau –Taisyklės).

1.2. Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems El. Parduotuvės lankytojams (Pirkėjams).

1.3. Pirkėjais gali būti visi veiksnūs asmenys, dalinai veiksnūs asmenys, galintys savo vardu (per atstovą) sudaryti Sutartį. Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą (tinkamą atstovavimą) sudaryti Sutartį.

1.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

1.5. El. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Pardavėjui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2.1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti užsakyme nurodytą Prekių kainą.

2.2. Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui iš El. Parduotuvėje Pardavėjo pateikto Prekių katalogo suformavus pasirinktų Prekių krepšelį, teisingai užpildžius ir patvirtinus užsakymą (Taisykles). Taisyklėse nustatytais atvejais, Prekių kainos apmokėjimas gali būti laikomas būtina sąlyga sudarytos Sutarties vykdymui.

2.3. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis El. Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

2.4. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

2.5. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties.

3. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Prekių pagrindinės savybės ir kainos El. Parduotuvėje pateikiamos Prekių aprašymuose.

3.2. Prekių kainų ir El. Parduotuvėje vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra tikru laiku (anglų kalba– real time), t. y. kainos ir akcijų sąlygos galioja jų pateikimo metu, jei nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

3.3. Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų dėl Sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, išskyrus Prekių pristatymo išlaidas ar mokėjimo įstaigos taikomus įkainius už pinigų pavedimą.

3.4. Už Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos oficialia valiuta – eurais.

Už Prekes El. Parduotuvėje atsiskaitoma šiais būdais.

3.5. El. Parduotuvėje Atsiskaityti galima naudojantis SWEDBANK, SEB, LUMINOR bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis Makecommerce.lt mokėjimu platforma.”

3.6. Pirkėjui pageidaujant sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar kartu su kitais Prekes lydinčiais dokumentais Prekių perdavimo-priėmimo metu.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

4.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, SEB, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Prekių perdavimas – priėmimas organizuojamas šiais būdais:

– Prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme pasirinktame OMNIVA/DPD/LPEXPRESS terminale;

 

5.2. Jeigu Prekių perdavimo-priėmimo terminas individuliai nėra nurodomas patvirtintame užsakyme, Prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas. Terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po apmokėjimo už Prekes gavimo dienos.

5.3. Prekių pristatymo per Omniva / DPD kurjerį ir Prekių pristatymo Omniva/DPD terminaluose įkainiai ir apmokėjimo tvarka nurodomi El. Parduotuvėje, Pirkėjui formuojant užsakymą.

5.4. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamumo, jei Prekės pristatomos užsakyme nurodytu adresu, suderintu laiku ir/ar Pirkėjo nurodytam gavėjui. Pirkėjui užsakyme nurodžius klaidingą Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) informaciją, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo patirtas Prekių pristatymo (perdavimo-priėmimo) išlaidas.

5.5. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Pardavėjas tik sudaro galimybę Pirkėjui pasinaudoti savo atstovų, teikiančių profesionalias kurjerio (pašto), Omniva/DPD terminalo paslaugas, paslaugomis, tačiau neprisiima atsakomybės už netinkamą tokių paslaugų suteikimą, t.y. neatsako už pristatymo terminų praleidimą.

5.6. Prekių pristatymo terminas nebus laikomas pažeistu, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas neturi Pirkėjo užsakytų Prekių, tačiau apie tai iš anksto praneštų Pirkėjui ir susitartų dėl kito tinkamo Prekių pristatymo termino. Tais atvejais, jei po Sutarties sudarymo paaiškėtų, kad Pardavėjas nebegali įvykdyti užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį, grąžindamas Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus.

Prekių kiekis, kokybė, komplektiškumas tikrinami Prekių perdavimo-priėmimo metu. Pardavėjui pateikus nekokybiškas, nekompleksiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias Prekes, Pirkėjas turi teisę atsisakyti jas priimti.

5..7 Prekių perdavimo-priėmimo metu Pirkėjui pateikiama sąskaita faktūra ir kiti Prekes lydintys dokumentai. Sąskaitos faktūros, Pardavėjo atstovo Pirkėjui pateiktų Prekes lydinčių dokumentų pasirašymas ar Omniva/dpd terminalo atidarymas prilyginamas Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymui.

5.8. Prekių perdavimo-priėmimo metu pastebėjus Prekių nekomplektiškumo, kokybės trūkumų, transportavimo pažeidimų ar kitų Prekių užsakymo atitikties trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tokius trūkumus pažymėti Prekes lydinčiuose dokumentuose arba nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas raštu pranešti Pardavėjui.

5.9. Prekes lydinčiuose dokumentuose nepažymėjus aukščiau nurodytų Prekių ar Sutarties vykdymo trūkumų, vėliau Pirkėjo pretenzijos nepriimamos, jei tokie trūkumai galėjo būti nustatyti Prekių perdavimo-priėmimo metu.

6. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1.Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

6.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

6.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

6.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

6.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

6.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška -tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

6.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;

6.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5(penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip

6.5. 24 mėn. Garantija suteikiama prekėms vadovaujantis Civiliniu kodeksu 6.364 str.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Pardavėjas elektroninės prekybos tikslu (Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu) turi teisę gauti ir tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, o Pirkėjas, sudarantis Sutartį, privalo nurodyti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą. Pirkėjas gali nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Sutartis su Pirkėju nesudaroma.

7.2 Parduotuvė įsipareigoja Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

7.3. Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas, nenurodydamas nesutikimo motyvų, gali nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu.

7.4. Pirkėjo asmens duomenų pateikimas Pardavėjui ir šių Taisyklių patvirtinimas laikomas Pirkėjo išreikštu sutikimu dėl asmens duomenų tvarkymo. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu tvarkomi iki Sutarties įvykdymo pabaigos, asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo Taisyklių patvirtinimo dienos (sutikimo davimo dienos).

7.5. Pirkėjas, nesutinkantis su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, turi teisę apie savo nesutikimą Pardavėjui pranešti el. paštu info@holydragonfly.com

7.6. Tuo pačiu adresu Pirkėjas gali pateikti prašymą susipažinti su savo, kaip duomenų subjekto, teisių turiniu ir jų įgyvendinimo tvarka.

7.7. Pirkėjo pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame nurodyti Pirkėjo asmens duomenys naudojami tik asmens tapatybės nustatymui ir vėliau nėra tvarkomi.

7.8. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad: nenaudoja Pirkėjų asmens duomenų kitais nei Taisyklėse nustatytais tikslais; Pirkėjų asmens duomenis tvarko laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; tvarkydamas Pirkėjų asmens duomenis imasi būtinų techninių ir organizacinių duomenų saugumo priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti.

7.9. Pirkėjas, užsiregistruodamas El. Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, El. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

7.10. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant El. Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

7.11. El. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjų asmeninių duomenų apsaugai.